Abort – knepigt men ändå inte

Tapirtanten skriver om abort med anledning av idiotiska kommentarer på en pro-abortvideo. Som liberal kan man inte annat än att hålla med henne på samtliga punkter. Män är naturligtvis lika ansvariga att skydda sig från oönskad graviditet som kvinnor.

Valet till abort ligger ytterst hos den som äger livmodern i fråga. Dvs, ingen man kan tvinga sin partner att genomgå graviditeten. Eller att göra abort för den delen. Att valet ligger i kvinnans händer kan måhända vara en bidragande orsak till att många män inte engagerar sig i en fråga där deras inflytande är minimalt. Ansvaret att skydda sig lämpas över på kvinnan, eftersom hon står för hela risken och hela makten över valet. Moralkonservativt hat mot kvinnor som gör abort kan eventuellt också härledas till detta. Men det kan liksom inte vara på något annat sätt. Man äger sin egen kropp, inte någon annans.

Frågan huruvida abort är mord eller ej är dock knepig. Var går gränsen mellan embryo/foster och människa med rättigheter? Går den nödvändigtvis ens någonstans i livmodern? Det blir godtyckligt hur man än gör, men antagligen ligger vi på en tillräckligt bra kompromissnivå idag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s