Föräldrar roten till allt ont

Läroplanen och lärarutbildningen behöver inte ändras, uppenbarligen. Visst, frågan är hur mycket mer förändringar systemet tål i dagsläget efter allt fifflande det senaste decenniet. Men skolan funkar inte. Ungarna är obildade, stökiga och ointresserade. Lärarna är obildade, utbrända och överarbetade. Rektorer och skolledningar är obildade, byråkratiska och arroganta. Föräldrar är obildade, gnälliga och ointresserade. Skolverk och politiker är… verk och politiker, nuff said. Det är min måttligt professionella men ändå korrekta uppfattning.

Hela kedjan är infekterad. Var ska man operera? Satsar man på elevledet, kommer det snabbt förgås av sopiga lärare och föräldrar. Satsar man på lärarna kommer ungarna, ledningen och föräldrarna att förstöra alltihop. Man måste antingen bota varje länk i kedjan samtidigt, eller hitta den första länken och ta itu med den. Men vilken är den första länken?

Eleverna är inte roten till det onda, även om de förmodligen är det värsta symptomet. Eleverna formas och ansvaras för av föräldrarna i första hand. Det är föräldrarnas ansvar att förbereda sina barn inför skolstart, och under skolgången bidra med kompletterande och förtydligande kunskap. Detta ansvar tycks allt färre ta på allvar. Ok att många föräldrar tycks vara obildade och allmänt ovärda människor, men de är väl i varje fall smartare än sina barn? Någonting måste de ha att lära ut.

Jag vet femåringar som knappt kan prata. Jag vet niondeklassare som inte kan klockan. Jag vet sjätteklassare som inte kan skilja på bokstäverna b och d. Visst, sådana här saker ska så klart skolsystemet snappa upp, men det är ofta så pass elementära saker, och i så stor mängd, att det blir hopplöst. Lärarna tvingas varje år repetera de mest grundläggande koncepten i varenda ämne. Eleverna har helt enkelt för dåligt intellektuellt stöd hemifrån.

Föräldrar, ni behöver inte nödvändigtvis ta på er något samhällsansvar, men ni måste för håvete ta på er ansvaret för att era barn inte växer upp till lallande vegetabilier! Dessa lallande vegetabilier blir sedan våra lärare, rektorer, politiker och föräldrar. Vad bra det kommer bli.